image

Hoe word ik lid van de NVM?

Wanneer u besloten heeft met uw onderneming NVM-lid te worden of aansluiting bij de NVM als NVM-makelaar aan te vragen, kunt u hiertoe een aanvraag indienen via de website van de NVM, www.nvm.nl.
De gehele aanvraagprocedure duurt circa 2 à 3 maanden, mits er geen bijzonderheden geconstateerd worden. Wanneer u de aanvraag indient, moet u een aantal documenten meesturen. Een compleet overzicht van mee te sturen documenten vindt u op het aanvraagformulier.

De afdeling Ledenservice neemt de lidmaatschapsaanvraag c.q. aanvraag tot aansluiting in behandeling. Zo zullen onder andere de vakgroep(en) de aanvraag beoordelen. En de NVM Wonen-afdeling in wiens werkgebied u valt, zal om advies worden gevraagd. Indien van toepassing wordt ook de regiocoördinator gecontacteerd.

Nadat u de ontvangstbevestiging van uw lidmaatschapsaanvraag c.q. aanvraag tot aansluiting hebt ontvangen, wordt u voor een kennismakingsgesprek uitgenodigd door de NVM-Wonen afdeling en/of de regiocoördinator in wiens werkgebied u gevestigd bent.
De Commissie Lidmaatschapszaken beoordeelt of uw onderneming voldoet aan alle vereisten die gesteld zijn aan het lidmaatschap c.q. of u voldoet aan alle vereisten die gesteld zijn aan de aansluiting bij de NVM als NVM-makelaar en neemt de ontvangen adviezen in overweging. Op basis van al deze informatie neemt zij uiteindelijk de beslissing of uw lidmaatschapsaanvraag c.q. aanvraag tot aansluiting gehonoreerd wordt.

Wanneer uw aanvraag tot aansluiting wordt gehonoreerd, moet u zich, tenzij u al door een rechter bent beëdigd, laten beëdigen door de NVM.
Bent u door een rechter beëdigd, dan wordt u NVM-makelaar per de eerste van de maand die volgt na het positieve besluit van de Commissie Lidmaatschapszaken.